Saha

Saha Ürünleri

Ürün listesi için tıklayınız.
BAGET

Kimyasal karışımƖarın hazırlanması sırasında maddeleri karıştırmak için kullanılan kalın cam çubuk olarak bilinir. Süzme işlemi sırasında kullanılarak iri taneli çökeleklerin tutunmasını ve süzgeç kağıdının tıkanmasını engeller.

BALON DİBİ DÜZ KISA BOYUNLU NORM ŞİLİFLİ

Deney çalışmalarında geri damıtma ve sıvıların ısıtılması işleminde kullanılır. Borosilikat camdan üretilmiştir. Mükemmel rodajlanmış ve pürüzsüz cidarlı boyun şilifleri, sızdırmazlığı garanti ederler

BALON DİBİ DÜZ KISA BOYUNLU

Deney çalışmalarında geri damıtma ve sıvıların ısıtılması işleminde kullanılır. Borosilikat camdan üretilmiştir.

BALON DİBİ YUVARLAK İKİ BOYUNLU NORM ŞİLİFLİ

Temel olarak laboratuvar ortamında çözelti hazırlama amacıyla kullanılan ekipmandır. Özel olarak tasarlanan yapıları içerisinde pek çok reaksiyonun gerçekleştirmesini mümkün kılar. Taşma ve dökülmeyi önleyen bu özel tasarımı aynı zamanda tehlikeli kimyasalla r ile çalışırken güvenlik sağlar.

BALON DİBİ YUVARLAK ÜÇ BOYUNLU NORM ŞİLİFLİ

Temel olarak laboratuvar ortamında çözelti hazırlama amacıyla kullanılan ekipmandır. Özel olarak tasarlanan yapıları içerisinde pek çok reaksiyonun gerçekleştirmesini mümkün kılar. Taşma ve dökülmeyi önleyen bu özel tasarımı aynı zamanda tehlikeli kimyasallar ile çalışırken güvenlik sağlar.

BALON JOJE

Titrasyon işlemlerinde ayarlı çözelti hazırlamak ve saklamak için kullanılır. Balonjoje ile sıvı hacimleri hassas olarak ölçülür.

BALON JOJE AMBER

Amber renkli balon jojeler hazırlanan çözeltileri UV ışıklara karşı korur.

BEHER

Çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması, ısıtma ve kristallendirme gibi birçok işlemde kullanılan silindirik biçimli cam malzemelerdir.

BÜRET CAM MUSLUKLU

Özellikle titrasyonlarda bilinen hacimlerde bir sıvıyı iletmek için bir ucunda bir musluk bulunan dereceli bir cam tüptür

DAMLATMA HUNİSİ SİLİNDİRİK TİP

Tepkime kaplarına belirli hızda sıvı aktarmaya yarayan, silindirik yapıda ve alt kısmında sıvı akışını denetlemek için musluk bulunan cam malzemedir.

DENEY TÜPÜ

Bir ucu açık diğer ucu kapalı olan bir cam tüptür. Az miktarda olan numuneleri saklamak ve nitel değerlendirme, kıyaslama yapmak için kullanılır. Çok sayıda örneğin test edilmesi ve karşılaştırılması gerektiğinde, bunu kolaylaştırmak için deney tüpleri kullanılır

DESİKATÖR

içinde nem alıcı madde bulunan kap. Nemden etkilenen maddelerin nemden korunması, örneklerden suyun çekilmesi ve maddenin kuru hâlde kalması için kullanılır.

EPPENDORF TÜP NONSTERİL

Dibi konik şeffaf tüpler ya da diğer adıyla bilinen santrifüj tüpleri, santrifüj cihazlarında yapılacak olan testler için üretilen tüplere denmektedir. Genellikle şeffaf olarak üretilirler.

ERLEN

Özellikle titrasyon işlemlerinde kullanılır. Çözelti hazırlamak, çözelti kaynatmak ve saklamaya kadar daha birçok amaçla kullanılmaktadır

FALKON TÜPÜ VİDA KAPAKLI

Falkon tüpü, polipropilen malzemeden ısıya ve darbeye dayanıklı, Saydam görünümlü, ısıya ve darbelere dayanıklı kırılmaz özelliklere sahiptir. 6000 RPM Santrifüj kuvvetine dayanıklıdır. 121 °C Sıcaklıkta 20 dakika süre ile otolavlanabilir.

FİLTRELİ GOACH KROZESİ

Bir çökeltinin kurutulacağı, muhtemelen külleneceği ve nihayet gravimetrik analizde tartılacağı kap içinde doğrudan toplanması için uygundur.

GAZ YIKAMA ŞİŞESİ

Bir gaz karışımı içindeki istenmeyen bileşenleri, seçici bir soğurma ya da tepkime ile gazdan ayıran sıvının içine konduğu kap.

HUNİ

Bir sıvıyı dar bir kaba boşaltmak için kullanılan malzeme.

KJELDAHL BALONU

Numunelerin sıcak derişik sülfürik asitle parçalanması için kullanılan uzun boyunlu balon

KJELDAHL TÜP

Ham protein belirlenmesinde kullanılan tüp.

LAM

Alınan biopsinin uygun şekilde incelenmesi için

LAMEL

Mikroskopla yapılan incelemede lamın üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam.

LE CHATELİER BALONU

Hidrolik çimento ve kirecin yoğunluğunu (özgül ağırlığı) belirlemek için kullanılır.

MANYETİK BALIK

Yüzeyi PTFE ile kaplanmış aluminyum, nikel, demir ve kobalt alaşımı olan ALNİCO mıknatıstan üretilirler. Çok geniş kullanım amaçlı olan silindirik manyetik balıklar mükemmel karıştırma etkisine sahiptirler. Parlak yüzeyleri ile mükemmel merkezlemeyi ve etkin karıştırmayı garanti ederler. Taban yüzeyine mükemmel yapıştıklarından karıştırma sırasında zıplayıp merkezden kaçmazlar.

MEZÜR

Ölçü silindiri ya da dereceli silindir sıvıların hacimlerini ölçmekte kullanılan yaygın bir laboratuvar ekipmanıdır. Dar, silindirik bir şekle sahiptir. Her bir çizgi ölçülen sıvının miktarını gösterir.

NUCHE ERLENİ

Nuche erleni (filtrasyon erleni) vakum altında süzme işlemi yapılırken kullanılan Labaratuar malzemesidir.

OTOMATİK BÜRET CAM MUSLUKLU

Bir pompa aracılığıyla sıvıyı büret içerisinde hareket ettiren, damla kontrolü bulunan ve sızdırmaz özelliğe sahip olan bürettir

PİPET TAKSİMATLI

Camdan yapılmış değişken hacimlerde pipetleme imkanı sunan derecelendirilmiş pipetlerdir. Yıkanarak tekrar tekrar kullanılırlar.

PİSET

Laboratuvar ortamında kullanılan birçok solüsyonu saklamak veya deney sonrası test tüplerini ve şişeleri yıkama için sıkılıp fışkırtarak kullanılan polietilen yumuşak, dereceli şişelerdir.

SOĞUTUCU

Maddeyi gaz fazından, sıvı faza dönüştürmek için soğutma işleminin yapıldığı aletlerdir. Genellikle iç içe geçmiş iki cam borudan meydana gelirler; bunlardan bir tanesinden soğutma suyu geçer, diğerinde ise madde yoğunlaşır.

VEZİN KABI

Vezin kabı kısa boylu ve silindirik şekillidir. Şilifli bir ağzı ve buna uygun şilifli bir kapağı vardır, bilinen diğer ismi kurutma kabıdır.