BEHER

Çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması, ısıtma ve kristallendirme gibi birçok işlemde kullanılan silindirik biçimli cam malzemelerdir.

ENJEKTÖR

1- Şırıngalar etilen oksit (EO) gaz sterilizasyonu yöntemiyle 5 yıl raf ömrüne sahiptir 2- %6 eğimli Luer uç sayesinde sentrik veya eksantrik gövde seçenekleriyle non-toksik ve pirojensizdir. 3- Gövde içerisinde bulunan özel tasarlanmış Medical Grade slikon sayesinde pistonun hareket kabiliyetini kolaylaştırarak kaliteyi her zaman ön planda tutmaktadır.

EPPENDORF TÜP NONSTERİL

Dibi konik şeffaf tüpler ya da diğer adıyla bilinen santrifüj tüpleri, santrifüj cihazlarında yapılacak olan testler için üretilen tüplere denmektedir. Genellikle şeffaf olarak üretilirler.

FALKON TÜPÜ VİDA KAPAKLI

Falkon tüpü, polipropilen malzemeden ısıya ve darbeye dayanıklı, Saydam görünümlü, ısıya ve darbelere dayanıklı kırılmaz özelliklere sahiptir. 6000 RPM Santrifüj kuvvetine dayanıklıdır. 121 °C Sıcaklıkta 20 dakika süre ile otolavlanabilir.

HUNİ

Bir sıvıyı dar bir kaba boşaltmak için kullanılan malzeme.

MANYETİK BALIK

Yüzeyi PTFE ile kaplanmış aluminyum, nikel, demir ve kobalt alaşımı olan ALNİCO mıknatıstan üretilirler. Çok geniş kullanım amaçlı olan silindirik manyetik balıklar mükemmel karıştırma etkisine sahiptirler. Parlak yüzeyleri ile mükemmel merkezlemeyi ve etkin karıştırmayı garanti ederler. Taban yüzeyine mükemmel yapıştıklarından karıştırma sırasında zıplayıp merkezden kaçmazlar.

MEZÜR

Ölçü silindiri ya da dereceli silindir sıvıların hacimlerini ölçmekte kullanılan yaygın bir laboratuvar ekipmanıdır. Dar, silindirik bir şekle sahiptir. Her bir çizgi ölçülen sıvının miktarını gösterir.

PASTÖR PİPETİ

Pastör pipeti, laboratuvar ortamlarında yapılan deneylerde sıvıların karıştırılması için veya bir yerden az miktarda sıvı alınıp aktarılması işlemleri için kullanılan malzemedir. Laboratuvar ortamlarında yapılan testler için yardımcı malzeme olarak kullanımı yapılır. Yapısal olarak kolay kullanıma sahiptir.

PİPET UCU FİLTRELİ RAKTA STERİL

Filtreli pipet uçları pipet ucu içinde sıvı ve gaz sızmalarını önleyen fiziksel bir bariyer oluşturarak çapraz kirlenmeyi önlerler.

PİPET UCU POŞETTE NONSTERİL

Laboratuvarlar tarafından sıklıkla uygulanan sıvı taşıma ve sıvı aktarma işlemleri için otomatik pipetlerin ucuna takılan tek kullanımlık tamamlayıcı bir üründür. Özel uygulamalara ve pipetlere uyacak şekilde seçilebilecek çeşitli şekil ve hacimler vardır.

PİPET UCU RAKTA STERİL

Pipet uçları, laboratuvarlar tarafından sıklıkla uygulanan sıvı taşıma ve sıvı aktarma işlemleri için otomatik pipetlerin ucuna takılan tek kullanımlık tamamlayıcı bir üründür. Özel uygulamalara ve pipetlere uyacak şekilde seçilebilecek çeşitli şekil ve hacimler vardır.

PİSET

Laboratuvar ortamında kullanılan birçok solüsyonu saklamak veya deney sonrası test tüplerini ve şişeleri yıkama için sıkılıp fışkırtarak kullanılan polietilen yumuşak, dereceli şişelerdir.

WELL PLATE

Hücre kültürü çalışmalarında tek plakta birden fazla örnekleme yapmak için kullanılırlar.