AMMONIUM MOLYBDATE TETRAHYDRATE

CAS: 12054-85-2 EC Number: 234-722-4 Molar Mass: 1235.86 g/mol Chemical Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄ * 4 H₂O Hill Formula: H₂₄Mo₇N₆O₂₄ * 4 H₂O

AMMONIUM MONOVANADATE

CAS #: 7803-55-6 EC Number: 232-261-3 Molar Mass: 116.97 g/mol Chemical Formula: NH₄VO₃ Hill Formula: H₄NO₃V

AMMONIUM NITRATE

CAS: 6484-52-2 EC Number: 229-347-8 Molar Mass: 80.04 g/mol Chemical Formula: NH₄NO₃ Hill Formula: H₄N₂O₃

AMMONIUM PEROXODISULFATE (PERSULFATE)

CAS: 7727-54-0 Molar Mass: 228.20 g/mol Chemical Formula: (NH₄)₂S₂O₈ Hill Formula: H₈N₂O₈S₂

AMMONIUM SULFATE

CAS: 7783-20-2 EC Number: 231-984-1 Molar Mass: 132.14 g/mol Chemical Formula: (NH₄)₂SO₄ Hill Formula: H₈N₂O₄S

AMMONIUM THIOCYANATE

CAS: 1762-95-4 EC Number: 217-175-6 Molar Mass: 76.12 g/mol Chemical Formula: NH₄SCN Hill Formula: CH₄N₂S

ANILINE

CAS: 62-53-3 EC Number: 200-539-3 Molar Mass: 93.13 g/mol Chemical Formula: C₆H₅NH₂ Hill Formula: C₆H₇N

ANILINE BLUE

CAS : 28983-56-4 Molar Mass: 799,81 g/mol

ANTIMONY (III) CHLORIDE

CAS: 10025-91-9 EC Number: 233-047-2 Molar Mass: 228.11 g/mol Chemical Formula: SbCl₃ Hill Formula: Cl₃Sb

ASCORBIC ACID

CAS: 50-81-7 EC Number: 200-066-2 Molar Mass: 176.12 g/mol Hill Formula: C₆H₈O₆

BAGET

Kimyasal karışımƖarın hazırlanması sırasında maddeleri karıştırmak için kullanılan kalın cam çubuk olarak bilinir. Süzme işlemi sırasında kullanılarak iri taneli çökeleklerin tutunmasını ve süzgeç kağıdının tıkanmasını engeller.

BALON DİBİ DÜZ KISA BOYUNLU NORM ŞİLİFLİ

Deney çalışmalarında geri damıtma ve sıvıların ısıtılması işleminde kullanılır. Borosilikat camdan üretilmiştir. Mükemmel rodajlanmış ve pürüzsüz cidarlı boyun şilifleri, sızdırmazlığı garanti ederler

BALON DİBİ DÜZ KISA BOYUNLU

Deney çalışmalarında geri damıtma ve sıvıların ısıtılması işleminde kullanılır. Borosilikat camdan üretilmiştir.

BALON DİBİ YUVARLAK İKİ BOYUNLU NORM ŞİLİFLİ

Temel olarak laboratuvar ortamında çözelti hazırlama amacıyla kullanılan ekipmandır. Özel olarak tasarlanan yapıları içerisinde pek çok reaksiyonun gerçekleştirmesini mümkün kılar. Taşma ve dökülmeyi önleyen bu özel tasarımı aynı zamanda tehlikeli kimyasalla r ile çalışırken güvenlik sağlar.

BALON DİBİ YUVARLAK ÜÇ BOYUNLU NORM ŞİLİFLİ

Temel olarak laboratuvar ortamında çözelti hazırlama amacıyla kullanılan ekipmandır. Özel olarak tasarlanan yapıları içerisinde pek çok reaksiyonun gerçekleştirmesini mümkün kılar. Taşma ve dökülmeyi önleyen bu özel tasarımı aynı zamanda tehlikeli kimyasallar ile çalışırken güvenlik sağlar.

BALON JOJE

Titrasyon işlemlerinde ayarlı çözelti hazırlamak ve saklamak için kullanılır. Balonjoje ile sıvı hacimleri hassas olarak ölçülür.

BALON JOJE AMBER

Amber renkli balon jojeler hazırlanan çözeltileri UV ışıklara karşı korur.

BARBITURIC ACID

CAS: 67-52-7 EC Number: 200-658-0 Molar Mass: 128.09 g/mol Hill Formula: C₄H₄N₂O₃

BARIUM CHLORIDE DIHIYDRATE

CAS: 10326-27-9 EC Number: 233-788-1 Molar Mass: 244.28 g/mol Hill Formula: BaCl₂ * 2 H₂O

BARIUM HYDROXIDE OCTAHYDRATE

CAS: 12230-71-6 EC Number: 241-234-5 Molar Mass: 315.48 g/mol Chemical Formula: Ba(OH)₂ * 8 H₂O Hill Formula: BaH₂O₂ * 8 H₂O

BARIUM NITRATE

CAS: 10022-31-8 EC Number: 233-020-5 Molar Mass: 261.34 g/mol Chemical Formula: Ba(NO₃)₂ Hill Formula: BaN₂O₆

BARIUM SULFATE

CAS: 7727-43-7 EC Number: 231-784-4 Molar Mass: 233.39 g/mol Chemical Formula: BaSO₄ Hill Formula: BaO₄S

BEHER

Çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması, ısıtma ve kristallendirme gibi birçok işlemde kullanılan silindirik biçimli cam malzemelerdir.

BENZALDEHYDE

CAS: 100-52-7 EC Number: 202-860-4 Molar Mass: 106.12 g/mol Chemical Formula: C₆H₅CHO Hill Formula: C₇H₆O

BENZOIC ACID

CAS: 65-85-0 EC Number: 200-618-2 Molar Mass: 122.12 g/mol Chemical Formula: C₆H₅COOH Hill Formula: C₇H₆O₂

BENZOPHENON

CAS: 119-61-9 EC Number: 204-337-6 Molar Mass: 182.22 g/mol Chemical Formula: C₆H₅COC₆H₅ Hill Formula: C₁₃H₁₀N₂O₃

BENZOYL CHLORIDE

CAS: 98-88-4 EC Number: 202-710-8 Molar Mass: 140.57 g/mol Chemical Formula: C₆H₅COCl Hill Formula: C₇H₅Cl O

BENZOYL PEROXIDE

CAS: 94-36-0 EC Number: 202-327-6 Molar Mass: 242.23 g/mol Hill Formula: C₁₄H₁₀O₄

BENZYL ALCOHOL

CAS: 100-51-6 EC Number: 202-859-9 Molar Mass: 108.14 g/mol Chemical Formula: C₆H₅CH₂OH Hill Formula: C₇H₈O

BISMUTH (III) NITRATE ALKILINE

CAS: 1304-85-4 EC Number: 215-136-8 Molar Mass: 1461.99 g/mol Chemical Formula: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄ Hill Formula: Bi₅H₉N₄O₂₂

BISMUTH (III) NITRATE PENTAHYDRATE

CAS: 1304-85-4 EC Number: 215-136-8 Molar Mass: 1461.99 g/mol Chemical Formula: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄ Hill Formula: Bi₅H₉N₄O₂₂

BORIC ACID

CAS: 10043-35-3 EC Number: 233-139-2 Molar Mass: 61.83 g/mol Chemical Formula: H₃BO₃ Hill Formula: BH₃O₃

BRILLIANT CRESYL BLUE

CAS: 29-05-2